Ebben a cikkben:
Figyelem! Ez a cikk már nem aktív!

KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program

2023. január 24.
1088
image

KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023

A felhívás célja

A támogatási program (a továbbiakban: Program) célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv) likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia, földgáz, illetve távhő) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

A pályázati felhívás hét komponense:

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás

I. a feldolgozóipari vállalkozások 2022. október, november, december és 2023. január, február, március havi, illetve

II. a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások 2023. január, február, március havi energiaköltség-növekményének fedezésére

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás (a feldolgozóipari és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások részére egységesen)

Támogatást igénylők köre:

A. energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás

− A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.

− A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba vagy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari vagy a szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás tevékenységből származik.

− A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 2 százalékát.

− A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és a vállalkozás alapításának dátuma korábbi, mint 2021. január 1.

− Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.

− A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

B. energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

− A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.

− Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.

− Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

Elszámolható költség és a támogatás intenzitása

A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás

I. A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással, valamint a 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással (a továbbiakban: teljes elszámolható költség).

II. A 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával

igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással. (a továbbiakban: teljes elszámolható költség)

I.-II. Az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) és az egyéb, nem közvetlenül az

energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek. A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

B. energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt

kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15% önerő.

A támogatási időszak:

Az A. támogatás (energiaköltség-növekmény támogatás) esetén

I. 2022. október 1. és 2023. március 31. közötti időszak.

II. 2023. január 1. és 2023. március 31. közötti időszak.

A támogatási kérelmet a különböző hónapokra külön-külön, a tárgyhónapot követően is be lehet

nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő benyújtására is.

B. A támogatási kérelmek a hitelintézettel történő szerződéskötést és a hitelszerződés hatálybalépését követően nyújthatóak be, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2023. december 15. napjáig.

Igényelhető maximális támogatás összege

A. és B. komponensben együttesen - maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF) 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként,

valamint

- maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.

A vállalkozás a támogatási időszakban több

támogatási jogcímen is igényelhet támogatást,

azokat kombinálhatja.

A támogatási kérelmek benyújtása

A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás esetén: 2023.06.30.

B. energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás esetén: 2023.12.15.

Regisztráció 2022. október 20. és 2023. április 30. között nyújtható be a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén!!!

Széchenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap
Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása