Ebben a cikkben:
Figyelem! Ez a cikk már nem aktív!

VP6-6.4.1.1-22 - Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése

2022. március 03.
778

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja –

Lovas létesítmények fejlesztése

VP6-6.4.1.1-22

A felhívás célja

A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A támogatás mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió Ft.

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén

50 %

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen

60 %

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen

70 %

Előleg igénylése

A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe

vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Támogatást igénylők köre:

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen12 van;

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi

feltételeknek:

- lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;

Mindkét kedvezményezetti kör esetében:

• Őstermelő vagy magánszemély támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul.

• A támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozás, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozás valósítja meg.

Támogatható tevékenységek bemutatása:

Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával.

Kötelezően megvalósítható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.

b) Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.

c) Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).

d) A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

f) Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása

g) Az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek:

projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

h) Ingatlan vásárlása.

Pályázati elvárások:

•  A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig (fenntartási időszak), a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

• Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

• A projekt keretében kizárólag olyan fejlesztés valósítható meg, amelynek eredményeként a fedett lovarda részeként lovas pálya is kialakításra kerül. Amennyiben a fejlesztéssel érintett fedett lovarda már rendelkezik a fogalomjegyzék szerinti lovas pályával, abban az esetben a projekt keretében nem szükséges új lovas pályát létrehozni.

• A fenntartási időszak végéig kötelező azon lovak számának fenntartása, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben foglaltak szerint a támogatást igénylő tulajdonában álltak.

A projektvégrehajtás időtartama:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatási kérelmek benyújtása

Első szakasz: 2022. május 4. - 2022. május 17.

Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.

Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.

Ötödik szakasz: 2022. június 29. - 2022. július 12

Széchenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Amennyiben tovább használod weboldalunkat, úgy elfogadod a cookie-kat. A részletekért kattints ide!